سامانه مرکز رشد و فناوری
 • Slide 1

  معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری

  اداره کل کارآفرینی و مراکز رشد

  ورود به سامانه
 • Slide 2

  سامانه مراکز رشد و واحدهای فناور

  اداره کل کارآفرینی و مراکز رشد

  ورود به سامانه

خبر

Please check examples to change icons مرکز رشد - مرکز رشد - معاونت پژوهش - اداره کل کارآفرینی - خبر 1

اخبار

- اخبار تستی ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمرکز رشد - مرکز رشد - بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمعاونت پژوهش - اداره کل کارآفرینی - خبر

اخبار

- اخبار تستی ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمرکز رشد - مرکز رشد - بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمعاونت پژوهش - اداره کل کارآفرینی - خبر

اخبار

مرکز رشد - مرکز رشد - معاونت پژوهش - اداره کل کارآفرینی - خبر

اخبار

مرکز رشد - مرکز رشد - معاونت پژوهش - اداره کل کارآفرینی - خبر

اخبار

مرکز رشد - مرکز رشد - معاونت پژوهش - اداره کل کارآفرینی - خبر

بخش نامه ها

بخش نامه 1

 • متن
 • متن
 • متن
 • متن
 • متن

بخش نامه

 • متن
 • متن
 • متن
 • متن
 • متن

بخش نامه

 • متن
 • متن
 • متن
 • متن
 • متن

بخش نامه

 • متن
 • متن
 • متن
 • متن
 • متن

برداشت فایل

برداشت فایل

برداشت فایل - برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل -برداشت فایل -برداشت فایل برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل -برداشت فایل- برداشت فایلبرداشت فایل

برداشت فایل - برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل -برداشت فایل -برداشت فایل برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل -برداشت فایل- برداشت فایلبرداشت فایل

برداشت فایل

برداشت فایل

برداشت فایل - برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل -برداشت فایل -برداشت فایل برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل -برداشت فایل- برداشت فایلبرداشت فایل

برداشت فایل - برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل -برداشت فایل -برداشت فایل برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل- برداشت فایل -برداشت فایل- برداشت فایلبرداشت فایل

گالری عکس

team img

عکس 1

مرکز 1

توضیح عکس

team img

عکس 2

مرکز 2

توضیح عکس

team img

عکس 3

مرکز 3

توضیح عکس

طرح ها و ایده ها

portfolio img

Project title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonumm.

portfolio img

Project title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonumm.

portfolio img

Project title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonumm.

portfolio img

Project title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonumm.

portfolio img

Project title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonumm.

portfolio img

Project title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonumm.

درباره ما

مرکز رشد - سازمان - معاونت پژوهش و فناوری -

آدرس

انتهای اشرفی اصفهانی - سیمون بولیوار

02147350000

iau.ac.ir